serwer ftp strona główna strona główna usługi cenniki o firmie sterowniki kontakt

Mobilny specjalista

DARMOWA DOSTAWA - WARUNKI DOSTAWY


Pracę dostarczamy na te­re­nie War­sza­wy i oko­lic, ale także na terenie całego kraju*.

 

*Je­dy­nym wa­run­kiem darmowej dostawy jest mi­ni­mal­ne za­mó­wie­nie w wy­so­ko­ści:

 

  • 99 zł BRUTTO - na terenie całej Warszawy (dostawa pod jeden adres, wskazany przez zleceniodawcę).

 

Koszt dostawy na terenie całego kraju zgodnie z cennikiem dostawcy przesyłek kurierskich. Dostawę za pośrednictwem kuriera realizujemy w następny dzień roboczy.

 

 

Informację dotyczące dostawy:

  • Kie­row­ca od­bie­ra­ją­cy zle­ce­nie jest od­po­wie­dzial­ny za pra­wi­dło­we wy­ko­na­nie pra­cy.
  • Pra­ce do­wo­zi­my:

         - od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 9 – 20

         - w so­bo­tę w go­dzi­nach 10 – 15Wszelkie rpawa zastrzeżone © 1994-2010 G&G Studio